Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja NARAJAN d.o.o. in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv projekta:

NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME

Povzetek:

Z naložbo v novo tehnološko opremo želimo razširiti dejavnost na predelavo ekoloških začimb, zelišč, kave, čaja in žit. Nova tehnološka oprema predstavlja dozirni pakirni stroj z različnimi dodatki in opremo, ki omogoča proces predelave in proizvodnje več različnih izdelkov.

Cilji, glavne dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovani rezultati aktivnosti

Z novo tehnologijo bomo lahko proizvajali nove izdelke, katerih do sedaj nismo proizvajali. Gre za različne ekološke in bio izdelke. Zaradi naložbe v novo opremo se bodo povečali prihodki na račun novih izdelkov ter zmanjšali stroški na račun avtomatiziranega procesa predelave.
S podporo se bomo lahko usmerili k našim strateškim poslovnim ciljem, ki so oblikovani z ambicijo okrepiti celotno eko-živilsko dejavnost v Sloveniji. Podpora bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in bo dvignila dodano vrednost ekoloških kmetijskih proizvodov. Delež ekoloških živil je na trgu še vedno izrazito majhen in ga je, glede na povpraševanje, potrebno povečati.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

prp.digistore.si/

Program razvoja podeželja

Web page is under development

c_eu
c_ifs